ตะยอฮอร์น หรือ ตอลอฮอร์น เป็นเครื่องสายตระกูลสี ลักษณะคล้ายไวโอลินของตะวันตก แต่กล่องเสียง ทำเป็นรูปลำโพงโลหะ เหล็ก หรือทองเหลือง ลำโพงทำหน้าที่ขยายเสียงจากลำตัวไวโอลิน มีสี่สาย เทียบเสียงเป็นคู่สี่ หรือ ห้า แล้วแต่ลักษณะของเพลงที่บรรเลง พบเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาติพันธุ์ไทใหญ่ บรรเลงประกอบการขับร้องที่เรียกว่า การเฮ็ดความการเล่นลิเกจ๊าดไต การไหว้ครูสรัสวติ (พระสุรัสวดี) สามารถเล่นเดี่ยวหรือประสมร่วมกับวงพื้นเมืองของไทใหญ่ก็ได้
         ตะยอฮอร์นที่เล่นในเมืองไทยมีแหล่งผลิตอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่า ซึ่งเป็นที่อยู่องชาวไทใหญ่ เครื่องดนตรีนี้พัฒนามาจาก สโตรว์ไวโอลิน (Strow violin) ของอังกฤษในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองอาณานิคม อินเดีย และพม่า