ขลุ่ยเพียงออ

ขลุ่ยเพียงออเป็นขลุ่ยขนาดกลางซึ่งกำหนดให้มีเสียงประจำตัวว่า "เสียงเพียงออ"


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน