ขลุ่ยหลิบ

ขลุ่ยหลีบ ขลุ่ยหลิบ หรือขลุ่ยหลีก เป็นขลุ่ยขนาดเล็กที่ทำขึ้นภายหลังเพื่อให้คู่กับขลุ่ยเพียงออ


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน