ขลุ่ยรองออ

ขลุ่ยรองออมีรูปร่าง ลักษณะเช่นเดียวกับขลุ่ยเพียงออทุกประการ ต่างกันเพียงการเจาะรูเทียบเสียง โดยขลุ่ยรองออจะมีระดับเสียงที่ต่ำกว่าขลุ่ยเพียงออ 1 เสียง


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน