ขลุ่ยกรวด

ขลุ่ยกรวดเป็นขลุ่ยขนาดกลาง โดยมีขนาดเล็กกว่าขลุ่ยเพียงออและใหญ่กว่าขลุ่ยหลิบ