ขลุ่ยกรวด

ขลุ่ยกรวดเป็นขลุ่ยขนาดกลาง โดยมีขนาดเล็กกว่าขลุ่ยเพียงออและใหญ่กว่าขลุ่ยหลิบ


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน