ขลุ่ย Bb คีย์

ขลุ่ย Bb หรือ ขลุ่ย Key Bb เป็นขลุ่ยที่ทำขึ้นมาพิเศษในบันไดเสียง Bb สำหรับใช้บรรเลงร่วมกับวงดนตรีสากล


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน