ขลุ่ย C คีย์

ขลุ่ย C หรือ ขลุ่ย Key C เป็นขลุ่ยที่ทำขึ้นมาพิเศษในบันไดเสียง C สำหรับใช้บรรเลงร่วมกับวงดนตรีสากล