ขลุ่ย C คีย์

ขลุ่ย C หรือ ขลุ่ย Key C เป็นขลุ่ยที่ทำขึ้นมาพิเศษในบันไดเสียง C สำหรับใช้บรรเลงร่วมกับวงดนตรีสากล


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน