แคนม้ง

เป็นเครื่องดนตรีชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งปัจจุบันได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งชาวไทยทั่วไปเรียกพวกเขาว่า แม้ว


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน