ขลุ่ยเมือง

ขลุ่ยเมือง คือ ขลุ่ยที่ชาวพื้นเมืองภาคเหนือใช้ ลักษณะโดยทั่วไปคล้าย ขลุ่ยหลิบ ของทางภาคกลาง ที่มีขนาดเล็ก แต่เดิมทำจากไม้ไผ่ ภายหลังได้ประยุกต์โดยการนำท่อพลาสติคมาเป็นวัสดุทดแทน


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน