เตหน่า

เตหน่า หรือ เตนา เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดของชนกลุ่มน้อยเผ่ากระเหรี่ยงหรือยาง ซึ่งเรียกตนเองว่า ปกาเกอะญอ อาศัยอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน