ซือบือ

เป็นเครื่องดนตรีชาวเขา ซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน