กลองปูจา

กลองปูจา หรือกลองบูชา เป็นกลองพื้นเมืองภาคเหนือที่มีขนาดและรูปร่างใหญ่โตมาก ในอดีตมีประจำวัดทุกแห่ง และน่าจะมีมาก่อน กลองหลวง กลองปูจานั้นมีไว้ใช้ในศาสนากิจโดยเฉพาะ ใช้ตีเป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนในละแวกนั้นทราบว่า วันรุ่งขึ้นจะมีงานบุญ เป็นวันโกน วันศีลหรือวันพระเพื่อผู้มีศรัทธาทั้งหลายจะได้จัดเตรียมภัตตาหาร ไว้ใส่บาตรหรือนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัด


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน