ตะยอฮอร์น

ตะยอฮอร์น หรือ ตอลอฮอร์น เป็นเครื่องสายตระกูลสี ลักษณะคล้ายไวโอลินของตะวันตก แต่กล่องเสียง ทำเป็นรูปลำโพงโลหะ เหล็ก หรือทองเหลือง ลำโพงทำหน้าที่ขยายเสียงจากลำตัวไวโอลิน


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน