ขลุ่ยไก่

ขลุ่ยไก่ เป็นขลุ่ยสำหรับการเลียนเสียงไก่ มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ลิ้นปี่ที่ทำจากใบตาลมัดติดกับส่วนปลายของท่อโลหะที่เรียกว่ากำพวดปี่ และกล่องเสียงทรงกระบอกที่ทำจากไม้ไผ่กลวงเปิดหัวท้าย


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน