ขลุ่ยนกกาเหว่า

ขลุ่ยนกกาเหว่า เป็นขลุ่ยไม้ที่มีลักษณะเหมือนขลุ่ยเพียงออช่วงบน โดยมีรูเปิดปิดนิ้วด้านหน้า 3 รู รูนิ้วค้ำด้านหลัง 1 รู รูเป่า และรูปากนกแก้ว บ้างก็เป็นรูปแท่งไม่มีรูเปิดปิดนิ้ว แต่ยังคงมีรูเป่าและรูปากนกแก้ว


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน