ขลุ่ยนกโพระดก

ขลุ่ยนกโพระดก เป็นขลุ่ยไม้ที่มีลักษณะเหมือนขลุ่ยอู้ช่วงบน โดยไม่มีรูนิ้วเปิด – ปิดเสียง บ้างก็เป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรูเป่าด้านบนและรูปากนกแก้ว


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน