ขลุ่ยนกกางเขน

ขลุ่ยนกกางเขน เป็นขลุ่ยไม้ที่มีลักษณะเป็นท่อกลมและมีปลายยื่นออกมาด้านข้างคล้ายกิ่งไม้ ส่วนบนของท่อกลมจะเปิดไว้เป็นท่อสำหรับใส่น้ำ ด้านข้างของเลาขลุ่ยมีท่อลมขนาดเล็กยื่นออกมาลักษณะคล้ายกิ่งไม้ โดยมีรูปากนกแก้วซ่อนอยู่ด้านล่างของท่อลมนั้น