โกร่ง

โกร่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะกำกับจังหวะ นิยมใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขนกลางแปลง ละคร รวมถึงการรำแม่ศรี หรือ เข้าแม่ศรี


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน