เกราะ

เกราะทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ ตัดติดข้อหัวท้าย ผ่าบากตรงกลางท้องปล้องตามยาวให้เกิดเสียงดังกังวาน


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน