สนคนดื้อ

เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านระดับเด็กเริ่มเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดแก่เด็กในเรื่องการเชื่อฟังผู้ใหญ่ ลักษณะการเขียนเป็นคำประพันธ์สนุกสนาน ชวนให้น่าติดตามอ่าน