ฉันเป็นใคร

เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 2 สอนให้เด็กฝึกอ่านด้วยคำคล้องจอง บอกเล่าเรื่องราวของพระอาทิตย์ พระจันทร์และวิถีชีวิตคนไทย