ทำไมกาจึงสีดำ

หนังสือเล่มนี้นอกจากจะเขียนง่ายๆ สำหรับเด็กเพื่อฝึกหัดอ่านแล้ว ยังให้ความสนุกเพลิดเพลินอีกด้วย กรมวิชาการจึงหวังว่าหนังสือนี้จะให้ประโยชน์แก่เด็กในวัยเริ่มเรียนได้เป็น อย่างดี