เป็ดน้อย

“เป็ดน้อย” เป็นหนังสือฝึกอ่านเบื้องต้นสำหรับเด็กเริ่มเรียน ชั้นประถมปีที่ 1 สำหรับภาคเหนือ จัดทำขึ้น เพื่อใช้ตามโครงการศึกษาชนบท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับในโรงเรียน ต่างๆ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน เชียงราย