มือของฉัน

"มือของฉัน" กล่าวถึงความสำคัญของมือ ว่าสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง หนังสือเล่มนี้อ่านแล้วให้ความเพลิดเพลิน เพราะประพันธ์ด้วยคำที่ไพเราะกะทัดรัด ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและให้ความคิดเพื่อสร้างเสริมลัษณะนิสัยที่ดีด้วย