ลูกสัตว์ต่าง ๆ ตอน ลูกวัวสามตัว

ให้ความรู้เรื่องธรรมชาติของลูกสัตว์ต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ คุ้นเคย