อะไรเอ่ย

เป็นหนังสือสำหรับเด็กวัยเริ่มเรียนเพื่อให้เด็กมีความพร้อมด้านภาษาด้วยการอ่านคำคล้องจองปัญหาอะไรเอ่ยง่าย ๆ สลับการใช้ภาพประกอบ เพื่อดึงดูดให้เด็กสนใจและหัดอ่าน พร้อมให้ความรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ ด้วย