แคนเก้า

แคนเป็นเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องเป่าที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในในเอเซีย ตะวันออก มีหลักฐานปรากฏว่าเป็นเครื่องดนตรีโบราณอายุหลายพันปี โดยมีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น ชนเผ่าแม้วเรียกว่า เค่ง หรือ เค้ง ชาวจีนเรียก ซะอัง เกลาหลีเรียก แซง ญี่ปุ่นเรียก โซว เป็นต้น


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน