กลองสองหน้า

กลองสองหน้า เป็นกลองรูปทรงกระบอก ทำจากไม้เนื้อแข็ง ด้านหนึ่งเล็ก (20-22ซม.) ด้านหนึ่งใหญ่ (22-24 ซม.) ขึงหนังสองหน้า โยงยึดด้วย เชือกที่ทำจากหนังโค กระบือ เรียกว่า “หนังเรียด”


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน