ฆ้องวงเล็ก

ฆ้องวงเล็กเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีดำเนินทำนอง ที่สร้างขึ้นในราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสร้างให้มีขนาดเล็กกว่าฆ้องวงที่ใช้อยู่เดิม ทำให้เกิดเสียงที่สูง


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน