Read Me : ฉบับที่ 1

นิตยสารออนไลน์ฉบับแรก ที่เป็นผลผลิตร่วมกันจากการทำงานของเยาวชนจากการบ่มเพาะของ TK โดยมีบรรณาธิการรับเชิญคอยให้คำแนะนำและปรึกษาในทุกกระบวนการ


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน