บ้านจัดสรรค์

11 นักเรียน ว่าที่นักเขียน กับการทดลองทำนิตยสารเล่มแรกว่าด้วยเรื่องบ้าน - บ้าน