ยายกะตา

ยายกะตา เป็นหนังสือนิทานลูกโซ่ซึ่งมีลักษณะที่พิเศษคือ เป็นเรื่องที่เล่าต่อเนื่องด้วยวิธีการทวนเรื่องซ้ำไปซ้ำมาผูกต่อกันเป็นลูกโซ่ ส่วนใหญ่เรื่องจะวนกลับมาที่เดิม แต่บางครั้งอาจต่อเนื่องซ้ำๆ จนพบจุดจบ นิทานลูกโซ่เรื่องยายกะตาเหมาะสำหรับเด็กเริ่มเรียน เพื่อใช้ฝึกการอ่าน ลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ