กระต่ายสามพี่น้อง

กระต่าย 3 พี่น้อง เป็นนิทานที่ปลูกฝังเรื่องความรักใคร่ปรองดองในครอบครัว ความสามัคคี ความขยันขันแข็ง การรู้จักทำงาน การแบ่งปัน มีน้ำใจช่วยเหลือกัน ผ่านตัวละครกระต่ายพี่น้อง 3 ตัวคือ หูยาว ขาวนวล และขนฟู ลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ