ขิมเหล็ก

ขิมเหล็ก ขิมแผ่น หรือขิมโหน่ง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่มีลักษณะการเรียงเสียงคล้ายกับขิมเหล็ก แต่ใช้แผ่นโลหะแทนสายขิมทำให้เสียงแตกต่างออกไปจากขิมสาย โดยจะมีเสียงคล้ายกับเสียงฆ้องวงที่ใช้บรรเลงในวง ปี่พาทย์ แต่แหลมเล็กและเบากว่า


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน