ดรุโณวาท

เป็นหนังสือจดหมายเหตุรวบรวมข่าวในกรุงและต่างประเทศ และหนังสือวิชาการช่วงต่างๆอันเป็นที่ประดับปัญญาคนหนุ่ม ตีพิมพ์ออกอังคารละหน