ระนาดเอกปี่พาทย์

ระนาดเอก เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี สันนิษฐานว่าพัฒนาการมาจากการนำไม้กรับ หรือ หินที่มีขนาดต่างกันนำมาวางเรียงแล้ว กระทบ เคาะ ตี ให้เกิดเสียง จนกระทั่งมีการพัฒนาสร้างกล่องขึ้นรองรับเพื่อให้เกิดเสียงที่กังวานไพเราะยิ่งขึ้น


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน