ต๊อกไม้

ต๊อกไม้ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ ใช้บรรเลงในเพลงไทยสำเนียงจีน ร่วมกับเครื่องเคาะอื่นๆ


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน