แต๋ว

แต๋วคือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกำกับจังหวะ ที่นำมาบรรเลงในเพลงไทยสำเนียงจีน