ผ่าง

ผ่างเป็นเครื่องประกอบจังหวะ ที่ใช้บรรเลงในเพลงไทยสำเนียงจีน ร่วมกับเครื่องดนตรีประเภทอื่น


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน