ซอกระดองเต่า

ซอกระดองเต่า คือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เกิดเสียงโดยการใช้คันชักถูสายให้เกิดการสั่นสะเทือน