ซอกระดองเต่า

ซอกระดองเต่า คือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เกิดเสียงโดยการใช้คันชักถูสายให้เกิดการสั่นสะเทือน


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน