ซอกระป๋อง

ซอกระป๋อง เป็นซอสองสายมีคันชักอยู่ระหว่างสายทั้งสองเส้นที่ทำจากลวดสายห้ามล้อจักรยาน