ซอบั้ง

ซอบั้งหรือซอผู้ไทยเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี ที่ทำจากปล้องไม่ไผ่ ทำหน้าที่เป็นทั้งกะโหลกซอและคันซอแตกต่างจากซอในภูมิภาคอื่น


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน