ซอกันตรึม

ซอกันตรึม หรือตรัวกันตรึม เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีที่มีบทบาทสำคัญในวงกันตรึมของอีสานใต้มาช้านาน


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน