ฆ้องกลาง

ฆ้องเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี ทำด้วยโลหะผสม มีปุ่มกลมตรงกลาง และมีฐานแผ่ออกไปโดยรอบ หักงุ้มออกไปเป็นขอบคนละด้านกับปุ่มที่โป่งออกมา