ระนาดแก้ว

ระนาดแก้ว เป็นเครื่องดนตรีที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน มีหลักฐานปรากฏอยู่ในตำนานเรื่องมโหรีปี่พาทย์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงเดชานุภาพ


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน