ขิมเก้าหย่อง

ขิมเก้าหย่อง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดย นพ.สมชาย กาญจนสุต


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน