ฆ้องไทยใหญ่

ฆ้องเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี ทำด้วยโลหะผสม มีปุ่มกลมตรงกลาง และมีฐานแผ่ออกไปโดยรอบ หักงุ้มออกไปเป็นขอบคนละด้านกับปุ่มที่โป่งออกมา


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน